สถานที่ท่องเที่ยว

1220336010[1]

สถานที่ท่องเที่ยว  465af34a47046[1]

แหล่งท่องเที่ยว+แม่ฮ่องสอน[1]

kapook_11625[1]

view_resizing_images[2]

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้งอยู่ใกล้กับวัดม่วยต่อ ในพิพิธภัณฑ์จัดการแสดงเรื่องราวทางประวิติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใช้เส้นทางปาย-ขุนยวม

cover-sadoodta_119[1]

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
สามารถ เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเขาหลากเผ่า ชิมกาแฟสดจากสวน ชมธรรมชาติและทัศนียภาพของป่าสนสองใบสนสามใบล้อมรอบทะเลสาบ สวนไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงาม

วนอุทยานถ้ำปลา-จังหวัดแม่ฮ่องสอน3[1]

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – ผาเสื่อ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อุทยาน แห่งชาติถ้ำปลา – ผาเสื่อ มีพื้นที่ประมาณ 488 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

banrakthai001[1]             imagesCA5609MY

หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ) อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 44 กม. บ้านรักไทย หรือบ้านแม่ออ อยู่ติดชายแดนไทย-เมียนม่าร์ บริเวณหมู่บ้านมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมจีนฮ่อ

picture2010_138255314565[1]

ภูโคลน อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
เป็น แหล่งค้นพบโคลนจากน้ำพุร้อน นับเป็นหนึ่งในสามแหล่งของโลกที่มีการค้นพบโคลนที่นำมาใช้ในการเสริมสร้าง สุขภาพความงามให้กับผิวพรรณของเรา

วัดพระธาตุ-ดอยกองมู[1]

วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วัด นี้เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ จากวัดสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและ สวยงามมาก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
วัด นี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์บริวาร ยอดประดับด้วยฉัตรโลหะ แขวนกระดิ่งโดยรอบ และ จอง(ปราสาท) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วัดกิตติวงศ์ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีพระคัมภีร์โบราณค้นพบในถ้ำผาแดง

วัดจอมทอง อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
วัด นี้มีจุดเด่นที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่ง ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาและบนลานพระพุทธรูปนี้สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของ อำเภอแม่สะเรียงได้

วัดจอมทอง

วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เดิม เป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2431 ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูง ภายในวัดมีเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อยู่ 3 องค์

แม่น้ำสาละวิน[1]

แม่น้ำสาละวิน อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
เป็น พื้นที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติสาละวินและติดชายแดนพม่า เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปล่องเรือ ซึ่งมีลักษณะเป็นหุบเขาสูงชัน บางช่วงมีหาดทรายขาวสะอาด

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
มี พื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
มี พื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์, โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า – รักษาพันธุ์ไม้, น้ำตกแม่สุรินทร์, ยอดดอยปุย, หนองเขียว

torpear3.jpg[1]

วัดต่อแพ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้ง อยู่ที่บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา ห่างจากตลาดขุนยวมประมาณ 7 กิโลเมตร โดยก่อนที่จะถึงตลาดมีทางแยกจากทางสาย 108 ตรงข้ามกับวัดม่วยต่อ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร

1354332035[1]

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้ง อยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส ประวัติของพระยาสิงหนาทราชา เดิมชื่อ ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่ ได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า บ้านขุนยวม ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมือง จวบจนปี พ.ศ. 2417

วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ

วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้ง อยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป๋ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ตามเส้นทางสู่อำเภอปาย (เส้นทาง 1095) และแยกไปตามทางขึ้นสู่พระตำหนักปางตอง รวมระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร

วัดจองคำ

วัดจองคำ อำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกและงดงามมาก

วัดจอมกลาง

วัดจองกลาง อำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้ง อยู่ข้างกับวัดจองคำ ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400

วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง

วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้ง อยู่ที่ถนนสีหนาทบำรุง ตำบลจองคำ (อยู่ติดกับตลาดเช้าบริเวณสี่แยกไฟแดง) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2406 เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่งดงามมาก

Image[1]            det223[1]

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่ ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา มีความสวยงามมาก

ban-nam_021[1]

บ้านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่ ในเขตตำบลผาบ่อง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือตามลำน้ำปาย ผ่านบ้านห้วยเดื่อไปจนถึงบ้านน้ำเพียงดินโดยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือไปตามลำน้ำจะผ่านระลอกน้ำที่ลดระดับลดหลั่นกันไป คล้ายธารน้ำตกนับเป็นทัศนียภาพที่งดงามแปลกตา

บ้านท่าตาฝั่ง

บ้านท่าตาฝั่ง อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที จากบ้านแม่สามแลบ ไปตามทิศเหนือจะผ่านบ้าน ซิมูท่า บ้านแม่ปอ ก่อนถึงบ้านท่าตาฝั่งจะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สาละวิน ที่บ้านท่าตาฝั่งมีบ้านพักให้บริการด้วย นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ

maehongson[1]

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-พม่า บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ใน อดีตบริเวณนี้เป็นจุดการค้าผ่านแดนที่คึกคัก สินค้าส่วนมากเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคของไทยและสินค้าพื้นเมืองจากพม่า นักท่องเที่ยวสามารถเหมาเรือล่องไปตามแม่น้ำสาละวินได้ จุดที่จะล่องเรือคือสบเมย

นั่งเรือหางยาว

นั่งเรือหางยาว อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
เริ่ม จากท่าเรือที่อยู่ริมฝั่งน้ำเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเงาถึงบ้านสบโขงช่วงเวลา ที่เหมาะสมในการนั่งเรือหางยาวคือ เดือนมิถุนายน – มกราคม

01-04[1]

ล่องแก่งแม่เงา อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
เป็นที่เหมาะสำหรับล่องแพเพื่อผจญภัยอย่างแท้จริง สภาพสองฝั่งเป็นธรรมชาติที่คงสภาพที่ดีเยี่ยม มีความใสสะอาดมาก ฤดูหนาวและฤดูร้อนสามารถมองเห็นเงาในน้ำได้จึงได้ชื่อว่า ‘แม่น้ำเงา’

picture_135255022101[1]

อุทยานแห่งชาติแม่เงา อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
มี ลักษณะพื้นที่สูงชัน มียอดเขาสูง เช่น ดอยปุยหลวง ดอยเซอเทอลู่ ดอยคุยหลวง มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน แต่ที่น่าสนใจจะเป็นแม่น้ำเงา เป็นลำน้ำที่ใสสะอาดมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม

แม่น้ำปาย

แม่น้ำปาย อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
เป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปายไหลผ่าน 3 อำเภอในจังหวัดเดียว คือ อ.ปาย-อ.ปางมะผ้า-อ.เมือง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน

แม่น้ำเงา

แม่น้ำเงา อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่ ที่บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับการนั่งเรือหางยาวเพื่อไปหมู่บ้านต่างๆ ได้ สภาพสองฝั่งยังคงเป็นธรรมชาติที่มีสภาพดี

Watpratat-Chammon[1]

พระธาตุจอมมอญ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่ ที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด เป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ริมทางมีภูมิประเทศที่งดงามของภูเขาและทุ่งดอกบัวตองที่ตระการตาและเบ่งบานสะพรั่งในเดือนตุลาคม – ธันวาคม

salawin-3[1]

อุทยานแห่งชาติสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
จาก ที่ทำการอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำสาละวินและฝั่งพม่าได้กว้างไกล และในบริเวณด้านหน้าของที่ทำการอุทยานฯ ยังมีหาดทรายเหมาะแก่การตั้งเต็นท์พักแรม

วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้งอยู่ใกล้กับวัดจองสูงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีสิ่งน่าสนใจ ได้แก่ โบสถ์รูปทรงพม่าซึ่งฉลุลวดลายงดงาม

วัดแสนทอง อำเภอแม่สะเรียง

วัดแสนทอง อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
มีสิ่งที่สำคัญคือพระแสนทองพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ อันเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนที่เก่าแก่และงดงามมากองค์หนึ่ง

บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ อำเภอแม่ลาน้อย

บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ราษฎรเคร่งศาสนาและสุภาพอ่อนโยน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งศูนย์พัฒนาชาวเขา

บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม

บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เรือนแถบเชิงเขาดูแปลกตา ในฤดูแล้งจะมองเห็นภาพดอกไม้ป่า ใบไม้เป็นสีส้มสวยงามมาก มีแหล่งน้ำตกใกล้หมู่บ้าน

น้ำตกดาวดึงส์4[1]

น้ำตกดาวดึงส์ อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตบ้านทุ่งรวงทอง ตำบล แม่ลาน้อย ห่างจากอำเภอไปประมาณ 6 กิโลเมตร สายน้ำไหลผ่านซอกหินลดหลั่นกันเป็นชั้น โดยเฉพาะในหน้าน้ำหรือฤดูฝน

วนอุทยานแก้วโกมล

วนอุทยานแก้วโกมล (ถ้ำแก้วโกมล) อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ความ แวววาวของผลิกแร่แคลไซต์ สีขาวใสที่เคลือบฉาบผนังภายในถ้ำแก้วโกมล หรือที่เรียกกันว่าถ้ำน้ำแข็ง ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อวิศวกรสำรวจเหมืองแร่ของสำนักงานทรัพยากรธรณี แม่ฮ่องสอน

น้ำตกหมอแปง อำเภอปาย

น้ำตกหมอแปง อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง เดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก และมีชาวเขาเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง บริเวณรอบน้ำตกมีป่ายางร่มรื่น อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย ประมาณ 8-9 กิโลเมตร (สายปาย – แม่ฮ่องสอน)

pai-waking-street-photo[1]

ถนนคนเดิน อ.ปาย                                                                                                                                                                                                                                                        แหล่งท่องเที่ยวอันดับแรก ที่ขอแนะนำกันเลย ก็คือ ถนนคนเดิน ถนนชัยสงคราม ในตัวอำเภอ ปาย จะมีกิจกรรมในเทศกาลท่องเที่ยว ในถนนคนเดิน ซึ่งจะมีร้านขายของทั้งแบกะดิน สลับกับร้านค้าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ถนนคนเดิน เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกที่จอดรถประจำทาง หรือมุมร้านอาหารดวง หรือดวงเกสเฮ้าส์ นั่นและ ถนนสายนี้ จะคราคร่ำไปด้วยสินค้านานาชนิด ทั้งผ้าพันคอ ของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรมของชาวเขา เครื่องหนัง เสื้อยืดเก๋ ร้านหล้าแบบซาเล้ง ร้านขนมจีนสูตรเมืองปาย กาแฟสดบนหลังรถโฟล์คเต่า ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ ร้านอินเตอร์เน็ต.. นับไม่หวาดไม่ไหว

thapai-hotspring(2)[1]

น้ำพุร้อน บ้านท่าปาย                                                                                                                                                                                                                                                       สถาน ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่อยากแนะนำคือ น้ำพุร้อนบ้านท่าปาย หรือโป่งน้ำร้อนบ้านท่าปาย ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองปาย ประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทาง เป็นถนนเล็กๆ จากตัวเมืองปาย เริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนปายวิทยาคาร ข้ามสะพานแม่น้ำปาย มุ่งหน้าไปทางบ้านแม่เย็น ผ่านทางเข้า พระธาตุแม่เย็น จนถึงหมู่บ้านท่าปาย ซึ่งจะผ่าน แค้มป์บริการนั่งช้าง และรีสอร์ท เกสเฮ้าส์หลายๆ แห่ง

paii-6[1]     HistoryBridge[1]

สะพานประวัติศาสตร์ สะพานเหล็ก ข้ามแม่น้ำปาย                                                                                                                                                                                                       สะพาน นี้เป็นหน้าด่านก่อนเข้าตัวอำเภอปาย อยู่ห่างจากปายไปทางทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร และถือว่าเป็นจุดแรก ที่ท่านจะได้สัมผัสความเป็นประวัติศาสตร์ สะพานในอดีตแห่งนี้ เป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมเส้นทางของปายกับโลกภายนอก สะพานเหล็กแห่งนี้ ในอดีตเป็นสะพานเหล็กถูกก่อสร้างไว้ข้ามแม่น้ำปิง ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเมืองเชียงใหม่ได้สร้างสะพานใหม่ซึ่งเป็นคอนกรีต ทางจังหวัดจึงได้ขนย้ายมาสร้างไว้ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

น้ำตกแม่เย็น

น้ำตกแม่เย็น                                                                                                                                                                                                                                                            น้ำตก แม่เย็น ต้องเดินเท้าเข้าไป ถึง 3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแร็ง ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือร้านค้าใดๆ ต้องเตรียมน้ำและอาหารไปเอง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวต้องการเดินป่า ตัวจริง

วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู                                                                                                                                                                                                                                                                                     เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 28 นิ้ว สูง 30 นิ้ว พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี 

หมู่บ้านสันติชล           หมู่บ้านสันติชล 1

หมู่บ้านสันติชล
เป็นหมู่บ้านที่ชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนาน ที่อพยพมาจากมณฑลยูนานทางใต้ของประเทศจีน ได้เข้ามาจับจองเป็น ที่พักอาศัยกันมายาวนาน 

342338054[1]           034[1]

ร้านกาแฟ Coffee in love

465af3244bb58[1]

imagesCAXLNSEM

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s